...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

ฮาร์โมนีไลฟ์ ฟาร์ม มหัศจรรย์เกษตรอินทรีย์

...
...

นายโช โอกะ ชาวญี่ปุ่นกับแปลงปลูกผักปลอดสารพิษบนพื้นที่เขาใหญ่

เพื่อผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว นายโซ โอกะ จึงเริ่มบุกเบิกพื้นที่ดินบนเขาใหญ่ มรดกทางธรรมชาติของไทยจึงค้นพบความอัศจรรย์ของวิถีการเกษตรแบบพอเพียงและยั่งยืน

สิ่งแรกที่ทำ
การซื้อที่ดินทำการเกษตร และเหมือนมีสิ่งใดดลใจให้ซื้อที่ดินตรงเชิงเขา ที่มีพระพุทธรูปสีขาว ประดิษฐานอยู่ ประมาณ 50 ไร่ และเริ่มลงมือทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์
...
...
...
...
สิ่งมหัศจรรย์ที่ค้นพบ
บทบาทและหน้าที่ของแมลง ตอนทำฟาร์มใหม่ๆ ผมพยายามหาทุกวิธีไล่แมลงที่มากัดกินพืชผัก กระทั่งค้นพบว่า ถ้าผักที่เราปลูกแข็งดีก็จะไม่เป็นโรคและไม่โดนแมลงกัดกิน เพราะแมลงเหล่านี้มีหน้าที่กัดกินผักที่ไม่แข็งแรง
...

ผมยังค้นพบว่า การปลูกพืชสมุนไพรสลับกับผักช่วยป้องกันโรคและแมลงได้ดี ผืนดินที่ใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีถือเป็นดินป่วย พืชผักที่ปลูกบนดินป่วย ก็จะได้ผลผลิตที่ป่วย เมื่อเรากินเข้าไปจึงป่วยตาม

...
...
...
...

การมีวงจรขีวิตแบบธรรมชาติ การได้ผักที่แข็งแรงและอร่อย รู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากต่อธรรมชาติที่สอดคล้องอย่างลงตัวภายในพื้นที่ไร่ของฮาร์โมนีไลฟ์ ออร์แกนิค ฟาร์ม ยังมีโรงงานผลิตสินค้าแปรรูปเล็ก เล็ก อยู่ด้วยกัน นำวัตถุดิบที่ได้จากไร่ มาแปรรูปเป็นสินค้าสุขภาพหลายชนิด เป็นสินค้าออร์แกนิค ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์และธรรมชาติ ส่งผลให้สามารถส่งสินค้าออร์แกนิคที่ดีเช่นนี้ออกไปจำหน่ายยังหลายประเทศ ทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม : http://harmonylife.co.th/th/

...