...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

โครงการเสริมสร้างความรู้เกษตรอินทรีย์

...

ปั้นเด็กไทย หัวใจอินทรีย์

กิจกรรมดีดีจากกรมการค้าภายใน ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ Pop UP Market เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั่วไปได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าของอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

...

สำหรับการกิจกรรมในครั้งนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมากมาย อาทิ

++ โรงเรียนชลประทาน บ้านกอโจด จังหวัดนครราชสีมา

++ โรงเรียนไผ่สามเกาะ จังหวัดราชบุรี

++ โรงเรียนวัดนางลือ จังหวัดชัยนาท

...

" เข้าใจเกษตรอินทรีย์กันสักนิด .. เพื่อเป็นมิตรกับธรรมชาติ "

นอกจากนี้เด็กๆ จะได้รับฟังวิทยากรมาให้บรรยายความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ รวมถึงกิจกรรมที่เชิญชวนให้ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก รวมถึงการใช้จินตนาการอย่างสร้างสรรกับหมู่เพื่อนๆ เรียกได้ว่า เด็กๆทุกคนจะได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ และความสนุกกลับบ้าน

การเดินทางไปโรงเรียนชลประทาน บ้านกอโจด จังหวัดนครราชสีมา

https://goo.gl/maps/HHUVD3GnVzn

การเดินทางไปโรงเรียนไผ่สามเกาะ จังหวัดราชบุรี

https://goo.gl/maps/zureyYSL28R2

การเดินทางไปโรงเรียนวัดนางลือ จังหวัดชัยนาท

https://goo.gl/maps/qRtz7eTeuq52

...
...

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้จัดกิจกรรม " วิถี ยั่งยืน" ในวันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. 15:39 ชั้น 1 บริเวณหน้าร้าน jaspal และ หน้าร้าน Pandora ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต บางใหญ่

ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการให้ความรู้ เกษตรอินทรีย์ “วิถี ยั่งยืน” นำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผ่านการสแกน QR CODE ทั้งนี้ภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้านวัตกรรมจากผลไม้ มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง

การเดินทางไป เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

https://goo.gl/maps/SnsPnH6naG22

...